Google+ Followers

Kami

Assalamualaikum wbt..

Ya Allah Kurniakanlah Rezeki Yang Baik Pada Hari INI dan Jauhkanlah Daku Dari Keburukan

Ya Allah Kurniakanlah Daku Rezeki Yang Baik Pada Hari ini dan Jauhkanlah Daku Dari Keburukan. Ya Allah Kurnikanlah Cahaya Pada Hati ku Sebagaimana Terangnya Bumi Dengan Cahaya Matahari MU Selama-lamanya, Dengan Rhamat Mu Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Jom Mengerjakan UMrah


Saturday, November 20, 2010

Keutamaan 10 Hari Pertama Dzul HijjahHubungi Kami: 0134861990 Nordin atau e-mail kami nordi_jef@yahoo.com. Matlamat kami ialah membantu anda..KEJAYAAN ANDA KEJAYAAN KAMI JUA..

Sesungguhnya termasuk hikmah dan kesempurnaan Allah SWT Dia mengkhususkan sebahagian makhlukNya dengan beberapa keistimewaan. Diantaranya adalah Allah mengkhususkan sebahagian bulan dan hari agar menjadi ladang bagi seorang muslim yang ingin menabur benih amal ibadahnya. Melahirkan semangat baru dalam beramal, sebagai bekal untuk hari akhirat nanti.

Dan para ulama sangat perhatian dalam menulis masalah ini. Diantara mereka ada yang mempunyai karya khusus seperti Fadhailil Auqat oleh Imam Baihaqi, Lathaiful Ma’arif oleh al-Hafidz Ibnu Rajab dan selainnya. Diantara bulan-bulan tersebut adalah Dzul Hijjah, lebih khusus lagi sepuluh hari pertama dan hari Tasyriqnya.

Keutamaan 10 Hari Pertama Dzul Hijjah
Umur manusia seluruhnya adalah musim untuk menjalankan ketaatan dan menuai pahala. Beribadah dan menjalankan ketaatan hingga sakaratul maut. Allah SWT berfirman :

“Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini (kematian)”. (Al-Hijr : 99)

Makna yang diyakini pada ayat diatas adalah kematian. Demikian penafsiran Salim bin Abdillah bin Umar, Mujahid, Hassan, Qatadah, Abdurrahman bin Zaid dan selain mereka. (Tafsir Ibnu Katsir 4/553)

Oleh kerana itu wajib bagi setiap muslim memanfaatkan umur dan waktunya sebaik mungkin. Memperbanyak dan memperbagus ibadah serta amalan hingga maut menjemput, lebih-lebih pada bulan dan hari yang penuh keutamaan. Diantara bulan yang telah Allah beri banyak keutamaan adalah bulan Dzul Hijjah. Allah SWT berfirman :

“Demi fajr dan malam yang sepuluh”. (Al-Fajr : 1-2)

Imam Ibnu Rajab berkata :

“Malam-malam yang sepuluh adalah sepuluh hari Dzul Hijjah. Inilah penafsiran yang benar dari mejoriti ahli tafsir dari kalangan salaf dan selain mereka. Dan penafsiran ini telah shahih pula dari Ibnu Abbas”. (Lathaiful Ma’arif hal 470)

Rasulullah SAW bersabda :

“Tiada hari-hari yang amalan shalih didalamnya lebih dicintai Allah daripada sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah”. Para shahabat bertanya, “Tidak pula jihad di jalan Allah?” Rasulullah SAW menjawab, “Tidak juga jihad di jalan Allah. Kecuali seorang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali setelah itu (mati syahid)”. (HR Bukhari 969 dan lain-lain, lafadz diatas oleh Tirmidzi 757).

Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersadba :

“Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada sepuluh hari al-Adha (Dzul Hijjah). (HR Darimi 1/358 dengan sanad yang hasan).

Ibnu Rajab mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahawa beramal pada sepuluh hari bulan Dzul Hijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Apabila beramal pada hari-hari itu lebih dicintai Allah maka hal itu lebih utama di sisiNya”. (Lathaiful Ma’arif 458)

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, Keistimewaan sepuluh hari bulan Dzul Hijjah kerana pada bulan ini terkumpul ibadah-ibadah inti, seperti shalat, puasa, shadaqah, haji yang mana hal itu tidak didapati pada bulan yang lainnya”. (Fathul Bari 2/593)

Amalan Sunnah di Bulan Dzul Hijjah
Puasa
Disunnahkan puasa sembilan hari pertama pada bulan Dzul Hijjah, kerana puasa termasuk amalan shalih yang dianjurkan pada bulan ini. Ummul Mu’minin Hafsah ra menuturkan : "Adalah nabi puasa Asyura (tanggal 10 Muharram), sembilan hari pertama bulan Dzul Hijjah, dan tiga hari pada setiap bulan”. (HR Nasa’i 2372, Ahmad 5/271, Baihaqi 4/284).

Takbir
Termasuk amalan shalih pada hari-hari ini adalah memperbanyak takbir, tahlil, tasbih, istighfar dan doa. Dzikir sangat dianjurkan pada seluruh waktu dan setiap keadaan, kecuali keadaan yang dilarang. Allah SWT berfirman : “Ingatlah Allah di waktu berdiri di waktu duduk dan di waktu berbaring”. (An-Nisa : 103)

Haji
Barangsiapa yang menunaikan ibadah haji menurut cara dan tuntunan yang disyariatkan, insya Allah dia termasuk dalam kandungan sabda Nabi yang berbunyi : “Umrah ke umrah adalah penghapus dosa diantara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga”. (HR Bukhari 1683, Muslim 1349).

Haji mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntunan syarak, menyempurnakan hukum-hukumnya, mengerjakan dengan penuh kesempurnaan dan lepas dari dosa serta terhiasi dengan amalan shalih dan kebaikan. (Fathul Bari 3/382)

Memperbanyak Amal Shalih
Termasuk hikmah Allah, Dia menjadikan media beramal tidak hanya pada satu amalan saja. Bagi yang tidak mampu haji, jangan bersedih, kerana disana masih banyak amalan shalih yang pahalanya tetap ranum dan siap dipetik pada bulan ini. Diantara contohnya shalat sunnah, dzikir, shadaqah, berbakti pada orang tua, amar ma’ruf nahi mungkar, menyambung tali persaudaraan, dan berbagai macam amalan lainnya.
Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa yang shalat Shubuh berjamaah kemudian duduk berdikir hingga terbit matahari, setelah itu dia shalat dua rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah.” Perawi berkata: Rasulullah SAW berkata: “Sempurna, sempurna, sempurna”. (HR Tirmidzi 586. Hadits hasan).

Ini adalah keutamaan yang besar, kebaikan yang banyak, tidak bisa dikiaskan. Sesungguhnya Allah adalah pemberi nikmat, memberi keutamaan sesuai kehendakNya dan kepada siapa saja yang dikehendaki. Tidak ada yang dapat menentang hukumnya dan tidak ada yang dapat menolak keutamaanNya.

Berqurban
Berqurban termasuk amalan yang disunnahkan pada bulan ini. Yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan, setelah melakukan shalat Idul Adha sampai akhir hari Tasyriq yaitu 13 Dzul Hijjah.

Taubat
Taubat adalah kembali kepada Allah dari perkara yang Dia benci secara lahir dan batin menuju perkara yang Dia senangi, menyesali atas dosa yang telah lalu, meninggalkan seketika itu juga dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali.

Maka kewajiban bagi seorang muslim apabila terjatuh dalam dosa dan maksiat untuk segera bertaubat, tidak menunda-nundanya, kerana dia tidak tahu kapan kematian akan menjemput. Dan juga perbuatan jelek biasanya akan mendorong untuk mengerjakan perbuatan jelek yang lain. Apabila berbuat maksiat pada hari dan waktu yang penuh keutamaan, maka dosanya akan besar, sesuai dengan kutamaan waktu dan tempatnya.

Hari Raya Qurban
Hari nahr (menyembelih qurban) adalah hari yang agung, kerana dia merupakan hari haji akbar. Dari Ibnu Umar bahawasanya Rasulullah SAW bersabda :

“Hari haji akbar adalah hari Nahr”. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dan juga merupakan hari yang utama dalam setahun. Nabi SAW bersabda :

“Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahr (menyembelih) kemudian hari qarr.” (HR Abu Daud 1765).

Imam Ibnu Atsir berkata :

“Hari Qarr adalah besoknya hari nahr, yaitu sebelas Dzul Hijjah, dinamakan demikian kerana manusia pada tarikh tersebut menetap di Mina" (an-Nihayah 4/37).

Hari raya qurban lebih utama daripada hari raya idul fitri, kerana hari raya qurban ada pelaksanaan shalat dan menyembelih (Lathaiful Maarif hal 318). Alasan yang lain bahawa hari raya qurban terkumpul padanya keutamaan waktu dan tempat serta sebelumnya hari Arafah dan setelahnya hari tasyriq.

Amalan apa saja yang dianjurkan pada hari ini? Pertama shalat hari raya (Ied), kedua
menyembelih qurban.

Hari-hari Tasyriq
Hari tasyriq adalah hari ke-11, 12, dan 13 bulan Dzul Hijjah. Dinamakan hari tasyriq kerana manusia pada hari itu membagi-bagikan sembelihan dan hadiah. Hari Tasyriq merupakan hari yang mempunyai keutamaan. Allah SWT berfirman :

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang”. (Al-Baqarah : 203)

Imam al-Qurthubi mengatakan :

“Tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahawa hari yang berbilang pada ayat ini adalah hari-hari Mina yaitu hari tasyriq”.(Tafsir al-Qurthubi 3/3)

Mengenai hari tasyriq Rasulullah SAW bersabda :

“Hari tasyriq adalah hari untuk makan, minum dan berdzikir”. (HR Muslim 1141)

Hadits ini memberikan penjelasan kita dua perkara :

Hari tasyriq adalah hari untuk makan dan minum serta menampakkan kegembiraan. Tidak mengapa mengadakan perkumpulan yang bermanfaat, menghidangkan makanan terutama daging, selama tidak menghamburkan harta.

Bahawa hari ini juga merupakan hari untuk memperbanyak dzikir secara mutlak pada hari-hari tasyriq. Ibnu Umar bertakbir di Mina pada hari-hari tasyriq setiap selesai shalat, ditempat tidurnya, tempat duduk dan di jalan. (Fathul Bari 2/461)

Demikian pula dzikir dan bertakbir ketika menyembelih qurban, dzikir, dan berdoa ketika makan dan minum, kerana hari tasyriq adalah hari makan dan minum. Dzikir ketika melempar jumrah pada setiap kali lemparan bagi para jamah haji.

Imam Ibnu Rajab berkata: “Sabda Nabi “Sesungguhnya hari tasyriq adalah hari makan, minum dan dzikrullah”. Terdapat isyarat bahawa makan dan minum pada hari raya hanyalah untuk membantu berdzikir kepada Allah, dan hal itu merupakan kesempurnaan dalam mensyukuri nikmat, yaitu mensyukuri dengan ketaatan.

Barangsiapa yang memohon pertolongan dengan nikmat Allah untuk mengerjakan maksiat, maka berarti dia telah mengingkari nikmat Allah. (Lathaiful Ma’arif hal 332)

No comments:

Recite Nama-nama Allah

Photobucket Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan daya dan kekuatan Tuhan Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung

Urgent action needed against Penang swiftlet farmingPrintE-mail
Wednesday, 23 June 2010 19:41

Rebecca Duckett highlights the risks posed by swiftlet farming in the George Town world heritage site in a letter to the Penang Chief Minister.

As a resident of George Town and as a council member of the Penang Heritage Trust, I want to bring to your attention yet again, the problem of swiftlet farming in our urban areas. The National Guidelines For Swiftlet Breeding are to be presented to Cabinet very soon and there has been no public discussion whatsoever with stakeholders, residents or NGOs. This lack of transparency has to be addressed before any Guidelines for Swiftlet breeding can be passed.

According to the June 2005 newsletter of the Malaysian Swiftlet Farmers Association, over 10% of houses - 400 houses- in George Town have been converted into swiftlet farms. The latest casual count estimates that these numbers could be closer to 20% of houses in George Town.

We do not oppose swiftlet farming in general; it is a very lucrative business which brings in approximately RM 1.5 billion per year. However, the damage urban swiftlet farming in George Town is doing to our "intangible heritage", by moving people out of buildings in order to open swiftlet farms, and to our "tangible heritage" by destroying the original features of the “exceptional range of shophouses and townhouses” that gave us our WHS listing in the first place is too great to be ignored.

Swiftlet farming encourages swiftlets to nest in a particular house, in order to harvest the nests that they build there. These nests are then sold on at an extremely lucrative price, to be used as the main ingredient in birds nest soup. We are not opposing the practice of swiftlet farming in general but we want it relocated from George Town into less populated, agricultural areas, for the following reasons:

1) Health concerns, including but not limited to:

- Cryptococcus
Dried bird droppings and bird’s nests have been known to harbour the yeast spore Cryptococcus, which ideally forms colonies at 20 - 37°C (perfect for Georgetown) and which is responsible for infections in human beings. Inhalation of Cryptococcus spores cause lung infections, cryptococcal meningitis and pneumonia in healthy children and adults, and is particularly dangerous to anyone who is immuno-compromised.
King, Dr. John W. and DeWitt, Meredith L., “Cryptococcosis,” http://emedicine.medscape.com/article/215354-overview, October 30th, 2009

- Avian Flu
Avian flu, or H5N1, is a rare but severe disease that can be fatal. The last person diagnosed with avian flu was in Vietnam on 16th March of this year. According to the WHO (World Health Organization), “all birds are thought to be susceptible to infection with avian influenza viruses”. It is possible that the avian flu virus could be introduced to swiftlets in George Town from migratory waterfowl, which scientists believe are “now carrying the H5N1 virus in its highly pathogenic form, sometimes over long distances.”

The WHO states: “Japan, the Republic of Korea, and Malaysia have controlled their outbreaks and are now considered free of the disease. Elsewhere in Asia, the virus has become endemic in several of the initially affected countries.” However, there is no reason to suggest that swiftlets coming into contact with infected migratory birds from other parts of Asia will not contract H5N1. Living in such close proximity to one another, contaminated swiftlets would quickly transfer the disease between themselves, increasing the chances for human infection either via direct contact with contaminated birds or contaminated feces, the two most common sources of infection. World Health Organisation, “Avian influenza “bird flu”,” http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/en/#countries, February 2006

- Dengue Fever

Pools of water created by swiftlet farmers to ensure an ideal humidity and temperature for the birds also create perfect breeding grounds for mosquitos, including Aedes Mosquitos, which carry Dengue Fever. Outbreaks in George Town on specific streets have recently been very common.

2) The danger swiftlet farming poses to George Town’s Unesco status:

- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) seeks to encourage the identification, protection and preservation of cultural and natural heritage around the world considered to be of outstanding value to humanity. George Town’s World Heritage Site status is not just a label that will increase tourism, but a treaty signed to conserve the unique “intangible heritage” of George Town.

However, homes that are converted into birdhouses suffer irreparable damage, as original windows, doors, plasterwork and features are removed, and sprinkler systems are set up to keep the house humid. This not only causes water damage, damp and rot to that house, but also to adjacent properties, thereby threatening the “unique architectural and cultural townscape without parallel anywhere in East and Southeast Asia...in particular [the] exceptional range of shophouses and townhouses” which gave George Town WHS status in the first place.

Puan Maimunah, as Acting General Manager to the George Town World Heritage Office, has stated that: “personally, the swiftlet industry poses a conflict to the World Heritage Site listing, and possibly needs to be relocated”. If action is not taken against urban swiftlet farming, and George Town “loses the characteristics which determined its inscription on the World Heritage List” it may be placed on the List of World Heritage in Danger or have its status as a World Heritage Site revoked. The Site listing undoubtedly brings more tourism and therefore more money to our city. The loss of our architecture and/or listing would negatively impact on tourism and harm the economy of George Town.

3) Noise pollution:

- The sound systems used to attract swiftlets by playing amplified birdsong continuously constitutes noise pollution, which is a nuisance for residents of and visitors to George Town. However, in recent months, the main source of noise pollution is the birds themselves because numbers have soared and are now out of control. The sky above residences in George Town are full of birds emitting piercing sounds especially in the early hours of morning, late afternoon and evening.

Responsibility of the Penang state government and its departments:

The Penang State Government controls the future of George Town. The decisions made now have long term consequences. In order to address these consequences, we urgently request that the State Government of Penang keeps to and enforces, the terms of the extended moratorium on Swiftlet breeding in George Town, that states that operators cannot start any new swiftlet farms in George Town. The moratorium was set up to halt the proliferation of swiftlet houses in George Town, not as a open bill for them to proliferate freely. The breeders are openly setting up new farms all over George Town. By condoning and allowing this to happen the State Government and MPPP accepts that it is responsible for any negative impact on public health and environment.

We request that the State Government creates a heft annual tax to be paid by each individual urban swiftlet farm until they have moved from the urban areas of George Town on or before the deadline set by the State Government. This tax creates a fund which can then be used when an outbreak of Avian Flu H5N1, Crytococcus or other disease relating to birds, breaks out enabling the State Government to act on any emergency measures needed for this outbreak or environmental disaster cleanup. For the swiftlet farmers, this tax payment will mark their dedication to the maintenance of their farms health and safety measures and further reinforces their responsibility and belief that swiftlet farming in urban areas amongst a dense human population, poses no dangers to humans. Non payment of this tax allows the State Government to forcibly close down the swiftlet farm.

We also insist that in addition, the State Government as a whole, with the Heads of the Veterinary Department and Public Health, be made personally responsible for any environmental and health and safety issues that will arise from the spiralling increase in the population of swiftlets over George Town and the environmental disaster that will take place within the next few years, if swiftlet farms are not removed immediately from our urban areas. The State Government and the Heads of the Veterinary Department and Public Health will also be personally responsible to pay any compensation required in events of death from any bird related disease, outbreak of disease, as well as the loss of investment made by stakeholders who have put huge investments into the belief that George Town will benefit from its Unesco World Heritage Status and is currently being marketed as a tourist destination and world class heritage site by the Penang State Government. Loss of investment should also include, but not be limited to, being forced to move from buildings because of an individuals fear to his/her own personal health and safety.

Laws are being enforced by the State Government on developers, on residents, on landlords that are trying to revitalise George Town as a residential, cultural, heritage and tourist hub, yet swiftlet farms are being allowed to proliferate freely, beyond the realms of law. The State Government must act with a balanced hand.

I would request your immediate assistance in lobbying the Malaysian Government to sign into law, guidelines explicitly prohibiting swiftlet farming in George Town and urban areas, and to act on bringing current owners of swiftlet farms in urban areas to justice. The health and safety of the rakyat and Malaysia's precious environment should be foremost in any Government initiative. Moving swiftlet farming out of George Town and urban areas is in keeping with the State Government of Penang's initiative for a "Cleaner, Greener, Penang" and must be viewed with long term benefit to all the rakyat, all cultures, all tangible and intangible heritage in George Town and our urban areas.

Rebecca Duckett is a council member of the Penang Heritage Trust

MY ADHA

MY ADHA™